طراحی و اجرای تابلوسازی فولکس واگن

طراحی و اجرای تابلوسازی ، نمای شیشه ای و نمای کرتینوال فولکس واگن
توسط تیم اجرایی تابلوسازی پاسارگاد

تهیه و اجرای کلیه نمای شیشه ای کرتین وال و نمای کامپوزیت و تابلو های پروژه فولکس واگن توسط شرکت تابلوسازی پاسارگاد ، که مورد تایید آلمان قرار گرفت.
پروژه تابلو های نمایندگی فولکس واگن (ماموت خودرو درخشان موتور)

کارفرما: ماموت خودرو –  محل پروژه : تهران، سه راه تهرانپارس روبروی برج دماوند

نوع پروژه: تهیه نقشه های مهندسی نما، اخذ تاییدیه و ارسال به آلمان و اجرای کامل نما و تابلو

 

فهرست موبایل